Oslávenci
20-09-2021

Dnes oslavuje meniny:

Ľuboslav(a)


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Záujmové krúžky

 

 

Poradové ?íslo Názov záujmového krúžku Pedagóg záujmového krúžku
1. Konverzácia v anglickom jazyku Mgr. Zoltán Sándor
2. Spevácky zbor Viktória Mogécová, DiS. art.
3. Cvi?enia z ú?tovníctva Ing. Hajnalka Csépl?ová
4. Cestovný ruch Mgr. Kristína Fillerová
5. Informatika Mgr. Tomáš Kluka
6. ?itate?ský krúžok modernej literatúry Mgr. Eszter Szabó
7. Matematika Mgr. Kristína Fillerová
8. Médiá z nemeckého jazyka Mgr. Piroska Tirinda
9. Športový krúžok Mgr. Katarína Gilbert