Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Predmety III. G

 

 

Poradové ?íslo Názov predmetu
1. Správanie
2. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3. Ma?arský jazyk a literatúra
4. Anglický jazyk
5. Nemecký jazyk
6. Fyzika
7. Chémia
8. Biológia
9. Dejepis
 10.  Geografia 
11. Ob?ianska náuka 
12. Matematika
13. Informatika
14. Umenie a kultúra
15. Telesná výchova
16. Ú?tovníctvo
17. Aplikovaná informatika
18. Konverzácia v slovenskom jazyku