Oslávenci
20-09-2021

Dnes oslavuje meniny:

Ľuboslav(a)


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Predmety II. G

 

 

Poradové ?íslo Názov predmetu
1. Správanie
2. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3. Ma?arský jazyk a literatúra
4. Anglický jazyk
5. Nemecký jazyk
6. Fyzika
7. Chémia
8. Biológia
9. Dejepis
10. Geografia
11. Náboženská výchova
12. Etická výchova 
13. Matematika
14. Informatika
15. Umenie a kultúra
16. Telesná výchova
17. Ú?tovníctvo
18. Aplikovaná informatika
19. Konverzácia v slovenskom jazyku