Oslávenci
20-09-2021

Dnes oslavuje meniny:

Ľuboslav(a)


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Faktúry 2017

 

 

Január

?íslo Názov Dodávate? Suma v  Dátum Dokument
01/2017 Telefón, internet Slovak Telekom, a. s. 39,11 12. 01. 2017

  

02/2017 Elektrina ZSE Energia, a. s. 210,54 13. 01. 2017

  

03/2017 Voda z povrchového odtoku Gymnázia A. Bernoláka 104,36 16. 01. 2017

04/2017 Plyn - december 2016 Gymnázia A. Bernoláka 532,44 16. 01. 2017
05/2017 Konzultácia aplikácií Vema, s. r. o. 27,00 18. 01. 2017
06/2017 Zemný plyn - január 2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 140,00 23. 01. 2017  
07/2017 Zemný plyn - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s. -69,40 23. 01. 2017    
08/2017 Seminár PAM Vema, s. r. o. 60,00 23. 01. 2017
09/2017 Ubytovanie Alžbeta ?ASNÁ 0,00 27. 01. 2017
10/2017 Obedy zamestnancov školy - január 2017 Školská jedále? Gymnázia A. Bernoláka 132,88 24. 01. 2017
11/2017 Záloha za vykurovací plyn - január 2017 Gymnázia A. Bernoláka 1426,00 25. 01. 2017
12/2017 Záloha za vykurovací plyn - február 2017 Gymnázia A. Bernoláka 1042,04 25. 01. 2017
13/2017 Predplatné ?asopisu - ŠKOLA 2017 Marian Medlen - JurisDat 25,00 25. 01. 2017
14/2017 BVS - Vodné, sto?né Bratislavská vodárenská spolo?nos?, a. s. 314,29 31. 01. 2017  
15/2017 Finan?ný spravodajca 2016 Poradca podnikate?a, spol. s r. o. 13,67 25. 01. 2017

 

Február

?íslo Názov Dodávate? Suma v € Dátum Dokument
16/2017

Elektrina - nedoplatok

ZSE Energia, a. s. 217,91 09. 02. 2017   
17/2017

Telefón, internet

Slovak Telekom, a. s. 45,24 09. 02. 2017

  

 

18/2017

Zemný plyn - február 2017

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 135,00

09. 02. 2017

 

19/2017

Záloha za vykurovací plyn - marec 2017

Gymnázia A. Bernoláka 987,30

09. 02. 2017

20/2017

Plyn - január 2017

Gymnázia A. Bernoláka 2434,45

09. 02. 2017

21/2017

Obedy zamestnancov školy - február 2017

Gymnázia A. Bernoláka 128,35

17. 02. 2017

22/2017

Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik

3. Investi?né družstvo 2100,00

17. 02. 2017

23/2017

Ubytovanie, strava - lyžiarsky výcvik

3. Investi?né družstvo 750,00

17. 02. 2017

24/2017

Mesa?ník - PaM 2017

PORADCA, s. r. o. 0,00

17. 02. 2017

25/2017

Publikácia: Ú?tovné súvz?ažnosti v samospráve

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 0,00

20. 02. 2017

26/2017

BVS - Vodné, sto?né

Bratislavská vodárenská spolo?nos?, a. s. 66,80

20. 02. 2017

27/2017

Kancelárske potreby

SIMMONS Slovakia, s. r. o. 40,50

01. 02. 2017

 

 Marec

?íslo Názov Dodávate? Suma v € Dátum Dokument
28/2017

Zemný plyn - marec 2017

Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 128,00 02. 03. 2017  
29/2017

Telefón, internet

Slovak Telekom, a. s. 36,77 08. 03. 2017

  


30/2017

Odmena odvolanie proti rozsudku

Advokátska kancelária JUDr. Iveta Šaranská, s. r. o. 200,00 08. 03. 2017

31/2017

Plyn - február 2017

Gymnázia A. Bernoláka 500,75 10. 03. 2017
32/2017

Záloha za vykurovací plyn - apríl 2017

Gymnázia A. Bernoláka 383,59 10. 03. 2017
33/2017

Poistenie

Union pois?ov?a, a. s. 50,80 10. 03. 2017
34/2017

BVS - Vodné, sto?né

Bratislavská vodárenská spolo?nos?, a. s. 71,33 13. 03. 2017
35/2017

Elektrina - nedoplatok

ZSE Energia, a. s. 198,05 13. 03. 2017   
36/2017

Školenie PAM

VEMA, s. r. o. 258,00 16. 03. 2017
37/2017

Elektrina - preplatok

ZSE Energia, a. s. 1,32 16. 03. 2017