Mai ünnepeltek
26-10-2021

Ma ünnepli névnapját

Demeter


Sok boldogságot és minden jót kívánunk az ünnepelteknek!

 

 

Érettségi geográfiából

 

 

 

 

Belső érettségi vizsga

 

 

Minden érettségi tétel 3 részből áll, amelyek mind már témakörből valók.

1) Tétel - A diák monológja az adott témáról.

2) Kérdések megválaszolása, indoklás - A diák dialógja az vizsgáztatókkal.

3) Aktuális problémák megvitatása - A diák dialógja az vizsgáztatókkal.

 

Az érettségi vizsga fő témakörei:

1) a Föld és a Föld ábrázolása;

2) természetföldrajz: légkör, vízburok, kőzetburok, talajtakaró, élővilág burka;

3) társadalomföldrajz: lakosság, települések, a világ gazdasága;

4) regionális földrajz: a világ politikai térképe, Európa, Amerika, Ázsia, Afrika, Ausztrália, Óceánia,

                             Poláris térség földrajza;

5) Szlovákia földrajza;

6) geoökológia és environmentalisztika.

 

Engedélyezett segédeszközök:

1) természetföldrajzi térképek;

2) tematikus térképek.

 

Értékelés:

1) Az éretségi tétel mindhárom része külön érdemjegyel (1-től 5-ig) van értékelve.

2) Az érettségi tétel egyes részeinek súlyossága a következő: 1:2:3.

3) A végső érdeljegy a következő képlez alapján van kiszámítva:

          z1 + 2. z2 + 3. z3

    z = -------------------

                    6

    ahol z1 - a tétel erső részére kapott érdemjegy;

          z2 - a tétel második részére kapott érdemjegy;

          z3 - a tétel harmadik részére kapott érdemjegy.

 

A felkészülési idő: 20 perc

A felelés időtartama: 20 perc

 

 

A belső érettségi vizsga dátuma  
Célkitűzések az érettségi vizsgára

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_geografia_2013_2014.pdf