Mai ünnepeltek
20-09-2021

Ma ünnepli névnapját

Ľuboslav(a)


Sok boldogságot és minden jót kívánunk az ünnepelteknek!

 

 

Érettségi fizikából

 

 

 

 

Belső érettségi vizsga

 

 

Minden érettségi tétel 3 részből áll, amelyek mind már témakörből valók.

1) Tétel - A diák monológja az adott témáról.

2) Feladat megoldása - A diák dialógja az vizsgáztatókkal.

3) A kísérlet megvédése - A diák dialógja az vizsgáztatókkal.

 

Az érettségi vizsga fő témakörei:

1) mechanika;

2) molekuláris fizika és termodinamika;

3) elektromos áram és elektromos mező;

4) mágneses mező;

5) váltóáram;

6) mechanikai rezgés;

7) hullámzás;

8) részecskefizika alapjai.

 

Engedélyezett segédeszközök:

1) Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky;

2) nem grafikus kijelzőjű számológép.

 

Értékelés:

1) Az éretségi tétel mindhárom része külön érdemjegyel (1-től 5-ig) van értékelve.

2) Az érettségi tétel egyes részeinek súlyossága a következő: 3:4:3.

3) A végső érdeljegy a következő képlez alapján van kiszámítva:

          3. z1 + 4. z2 + 3. z3

    z = ---------------------

                           10

         ahol z1 - a tétel erső részére kapott érdemjegy;

               z2 - a tétel második részére kapott érdemjegy;

               z3 - a tétel harmadik részére kapott érdemjegy.

 

A felkészülési idő: 20 perc

A felelés időtartama: 20 perc

 

 

A belső érettségi vizsga dátuma  
Célkitűzések az érettségi vizsgára

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_fyzika_2013_2014.pdf