Mai ünnepeltek
20-09-2021

Ma ünnepli névnapját

Ľuboslav(a)


Sok boldogságot és minden jót kívánunk az ünnepelteknek!

 

 

Érettségi magyar nyelv és irodalomból

 

 

 

 

Külső érettségi vizsga


A külső érettségi vizsga dátuma 2016. március 18.
Információk a külső érettségi vizsgáról

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2016/specifikacie_testov/Specifikacia

testu_VUJ_MS_2016_web2.pdf

 

 

 

Belső érettségi vizsga

 

 

Minden érettségi tétel 3 részből áll, amelyek mind már témakörből valók.

1) Irodalom - A diák monológja az adott témáról.

2) Nyelvtan - A diák dialógja az vizsgáztatókkal.

 

Az érettségi vizsga fő témakörei:

1) magyar irodalom;

2) világirodalom;

3) irodalomelmélet;

4) lexikológia és frazeológia;

5) alaktan;

6) a nyelv hangi és grafikai oldal;

7) mondattan;

8) információval való munka;

9) általnos ismeretek a nyelvről;

10) stilisztika.

 

Engedélyezett segédeszközök:

1) Magyar helyesírás szabályai;

2) Helyesírási kéziszótár.

 

Értékelés:

1) Értékelve van a felelet tartalmi minősége és nyelvi helyessége, azaz a szókincs, gramatikai

    helyesség, stilisztika és beszédkészség.

2) Az éretségi tétel mindhárom része külön érdemjegyel (1-től 5-ig) van értékelve.

3) Az érettségi tétel egyes részeinek súlyossága a következő: 3:2.

4) A végső érdeljegy a következő képlez alapján van kiszámítva:

            3. z1 + 2. z2

    z = -------------------

                    5

    ahol z1 - a tétel erső részére kapott érdemjegy;

          z2 - a tétel második részére kapott érdemjegy.

 

A felkészülési idő: 20 perc

A felelés időtartama: 20 perc

 

 

A belső érettségi vizsga dátuma  
Célkitűzések az érettségi vizsgára

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/cielove-poziadavky-na-maturitne-skusky/cp_madarsky_jazyk_a_literatura_2013_2014.pdf