Mai ünnepeltek
20-09-2021

Ma ünnepli névnapját

Ľuboslav(a)


Sok boldogságot és minden jót kívánunk az ünnepelteknek!

 

 

        Napjainkban az idegen nyelvek megfelelő szintű ismerete elengedhetetlen velejárója az ember – elsősorban professzionális – életének. Régiónkban az angol nyelv mellett fontos helyet kap a német nyelvtudás is.

        Iskolánk ennek az igénynek megfelelően nagy hangsúlyt fektet a német nyelv oktatására, méghozzá maximális megengedett óraszámban. A tanterv összeállításában a diákok érettségi vizsgákra való felkészítését tűztük ki elsődleges célul. Természetesen emellett nagyon fontos számunkra a gyakorlati nyelvtudás elsajátítása, tehát az, hogy a diákok a megszerzett ismereteiket konkrét élethelyzetekben tudják használni. Ennek érdekében a nyelvórák az elengedhetetlen korrekt nyelvtani tudás megszerzése mellett dinamikusan, a diákok aktív és kreatív részvételére számítva folynak. Témáink az általános élethelyzetek mellett a korosztály érdeklődésének megfelelő aktuális területeket is érintik.

        Ebben az iskolaévben a témaköröket német nyelvi szaktársalgás órákkal is bővítettük. Az új tantárgy bevezetésének fő célja, hogy a vállalkozói szakon tanuló diákok megszerezzék a munkavállalásnál elengedhetetlen szaknyelvi témájú kommunikáció alapjait. Általános témáik között szerepel többek között a munkakeresés, állásinterjú, telefonálás, hivatalos levelek intézése, számítógép használata.

        Kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákjaink számára mindig buzdító kihívást jelent egy-egy iskolaközi megmérettetés nyelvi versenyek és vetélkedők formájában. Ebben az évben a Vámbéri Ármin idegen nyelvi vetélkedőn Simondel Róbert I.V osztályos tanulónk a dicséretes 2. helyezést érte el kategóriájában. Januárban a német nyelvi olimpiászon két tanulónk vesz majd részt.

        Az idegennyelv-oktatás elengedhetetlen része, hogy a diákok megismerkedjenek az adott nyelv használatával autentikus környezetben is, tehát aktuális újságcikkekkel, televízióadásokkal és nem utolsó sorban anyanyelvű nyelvhasznállókkal. Ennek megfelelően a második félévben terveink között szerepel egy német nyelvű egyhetes intenzív konverzációs tanfolyam, melynek keretén belül a diákoknak lehetőségük lesz napi hat tanítási órában gyakorolni német nyelvtudásukat anyanyelvű német lektor koordinálásával.