Mai ünnepeltek
20-09-2021

Ma ünnepli névnapját

Ľuboslav(a)


Sok boldogságot és minden jót kívánunk az ünnepelteknek!

 

 

      Iskolánk első diákjai hatvan évvel ezelőtt érettségiztek, akkor még a mai alapiskola épületében tanultak. Az iskola megnevezése idővel többször változott, 2001-ben iskolánk névadója Szenczi Molnár Albert lett, ekkor már a gimnázium mellett több éve működött a leány szakközépiskola, amely helyett ugyanebben az évben bevezették a vállalkozói iskola szakot.

     A 2011/2012-es tanévben a két szak kibővült egy harmadik szakkal, az óvodapedagógia és nevelői szakkal.   

    A 2015/2016-os tanévben iskolánk tovább bővült az óvodapedagógia és nevelői szak esti tagozatával.

     Tantestületünk jelenleg tizenhét tagból áll, és mindegyikünk igyekszik az itt tanuló diákok és szülők igényeinek megfelelni.

 • az első és második évfolyamban emelt szintű az informatika, két idegen nyelvet tanulnak a diákok, a gimnazisták emelkedett óraszámban tanulják a szlovák nyelvet, a szakközépiskolásoknak bevezettük az idegen nyelvű szaktársalgást;
 • a harmadikos és negyedikes szakközépiskolások tanulják az idegen nyelvű szaktársalgást, lehetőségük van emelt óraszámban tanulni az első idegen nyelvet (idegen nyelvű társalgás). 

 

Szakkörök:

angol nyelv, irodalmi színpad, játék az óvodában, könyvelés és adminisztráció, matematika, német nyelv, sportkör, szlovák nyelv és társalgás

 

Tehetséggondozás

Iskolánk tanárai támogatják a tehetséges diákokat, akik rendszeresen részt vesznek különböző  versenyeken (iskolai, városi, megyei, országos, nemzetközi és levelező versenyeken).

 

Felzárkóztatás

Tanáraink foglalkoznak iskolánk diákjaival a tanítási órákon kívül is, amennyiben szükséges.

 

Kulturális, szórakoztató rendezvények:

 • Aradi vértanúk
 • Szenczi Molnár Albert napok
 • Almanap
 • Szalagavató
 • Mikulás nap
 • Karácsonyi műsor és verseny
 • Diákbál
 • Szülői bál
 • A Föld napja
 • Sportnap
 • Szabadságharc emlékműsor
 • Gyereknap
 • Tanulmányi kirándulások stb.

 

     2008 őszétől  kerettanterv szerint folytatjuk oktató-nevelő munkánkat. Jelenleg a négyéves képzés után érettségi bizonyítványt kapnak diákjaink.

     Iskolánk több mint 40 éves kiemelkedő gimnáziumi múlt után a 90-as évek közepén lett szakközépiskola is.

    Tanulóink Szencen, illetve környékén lakik. Általában a vidékiek is vállalják a bejárás nehézségeit, nem akarnak kollégisták lenni. Ebben a tanévben távolabbról érkező diákjaink is vannak, akik kollégiumban vannak hétközben elszállásolva. 

     Az eddiginél is nagyobb figyelmet (és anyagiakat) kell fordítani a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra! (a hiányos tudású tanulók nem feltétlen gyengébb képességűek).

     Tanulóink javarésze egyetemeken, főiskolákon folytatja tovább tanulmáikat. 

 

Az iskola meglévő kapcsolatrendszere

 • kapcsolat a fenntartóval Pozsony megyével,
 • a Szenci Városi Hivatal Oktatási Ügyosztály vezetőjével és munkatársaival,
 • kapcsolat a szülőkkel,
 • kapcsolat más intézményekkel,
 • a Pszichológiai és Nevelési Tanácsadóval.