Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

 

Názov zákazky Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Dátum 10. 06. 2016
Forma obstarávania zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Verejný obstarávate? Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským    
Sídlo verejného obstarávate?a    Lichnerova 71, 903 01 Senec
Dokumenty

Výzva                

Výkaz výmer