Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Predmety I. V

 

 

Poradové ?íslo Názov predmetu
1. Správanie
2. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3. Ma?arský jazyk a literatúra
4. Anglický jazyk
5. Nemecký jazyk
6. Dejepis
7. Ob?ianska náuka
8. Ekológia
9. Matematika
10. Aplikovaná informatika
11. Náboženská výchova
12. Etická výchova 
13. Odborná konverzácia v cudzom jazyku - anglický jazyk
14. Konverzácia v nemeckom jazyku
15. Telesná výchova
16. Ekonomika
17. Administratíva a korešpondencia
18. Podnikate?ská komunikácia
19. Cvi?ná firma
20. Hospodárske výpo?ty
21. Informatika