Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Predmety II. V

 

 

Poradové ?íslo Názov predmetu
1. Správanie
2. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3. Ma?arský jazyk a literatúra
4. Anglický jazyk
5. Nemecký jazyk
6. Dejepis
7. Ob?ianska náuka
8. Ekológia
9. Matematika
10. Biológia
11. Náboženská výchova
 12.  Etická výchova 
13. Konverzácia v anglickom jazyku
14. Konverzácia v nemeckom jazyku 
15. Telesná výchova
16. Odborná konverzácia v cudzom jazyku - anglický jazyk 
 17.  Odborná konverzácia v cudzom jazyku - nemecký jazyk 
18. Ekonomika
19. Administratíva a korešpondencia
20. Podnikate?ská komunikácia
21. Cvi?ná firma
22. Ú?tovníctvo
23. Informatika
24. Manažment