Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Predmety IV. SOŠP

 

 

Poradové ?íslo Názov predmetu
1. Správanie
2. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3. Ma?arský jazyk a literatúra
4. Angický jazyk
5. Nemecký jazyk
6. Konverzácia v anglickom jazyku
7. Telesná výchova
8. Informatika
9. Odborná konverzácia v cudzom jazyku - nemecký jazyk
10. Podnikate?ská analýza
11. Administratívne práce v prevádzke
12. Cvi?ná firma
13. Ú?tovníctvo
14. Právna náuka
15. Marketing
16. Podnikanie
17. Poradenstvo pre podnikate?ov
18. Konverzácia v slovenskom jazyku 
19. Odborná prax