Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Predmety III. SOŠP

 

 

Poradové ?íslo Názov predmetu
1. Správanie
2. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3. Ma?arský jazyk a literatúra
4. Angický jazyk
5. Nemecký jazyk
 6.  Ob?ianska náuka 
7. Konverzácia v anglickom jazyku
8. Matematika 
9. Telesná výchova
10. Aplikovaná informatika
11. Odborná konverzácia v cudzom jazyku - anglický jazyk
12. Podnikate?ská analýza
13. Administratíva a korešpondencia 
14. Administratívne práce v prevádzke
15. Cvi?ná firma
16. Ú?tovníctvo
17. Právna náuka
18. Marketing
19. Podnikanie
20. Odborná prax