Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

 

Predmety II. O

 

 

Poradové ?íslo Názov predmetu
1. Správanie
2. Slovenský jazyk a slovenská literatúra
3. Ma?arský jazyk a literatúra
4. Anglický jazyk
5. Nemecký jazyk
6. Dejepis
7. Ob?ianska náuka
8. Ekológia
9. Matematika
10. Informatika
11. Biológia 
12. Náboženská výchova
 13.  Etická výchova 
14. Konverzácia v anglickom jazyku
15. Konverzácia v nemeckom jazyku
16. Telesná výchova
17. Odborná konverzácia v cudzom jazyku - anglický jazyk
18. Odborná konverzácia v cudzom jazyku - nemecký jazyk
19. Telesná výchova s metodikou
20. Hudobná výchova s metodikou
21. Hra na hudobnom nástroji
22. Výtvarná výchova s metodikou
23. Pedagogika
24. Psychológia