Oslávenci
26-10-2021

Dnes oslavuje meniny:

Demeter


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelv? Iskola

Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

Študijný odbor/tanulmányi szak: u?ite?stvo pre materské školy a vychovávate?stvo/óvodapedagógia és neveléstan

 

Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2012/2013

Felvételi eredmények a 2012/2013-as tanévre

 

 

Kód žiaka

A diák kódja

Talentové

skúšky

Tehetségv.

Študijné výsledky

za 2. polrok 8. ro?.

A 8. évf. 2. félévének

tan. eredményei

Študijné výsledky

za 1. polrok 9. ro?.

A 9. évf. 1. félévének

tan. eredményei

Známka zo SJSL –

8. a 9.  ro?.

Érdemjegy

Szlov. ny. és ir.-ból 

8., 9. évf.

Známka z MJL  

8. a 9.  ro?.

Érdemjegy

Magy. ny. és ir.-ból  

8., 9. évf.

Celkový po?et bodov

Összpontsz.

Poradie

uchádza?ov

Sorrend

  Vykonal

prij. sk. A felvételit

teljesítette

79

42

20

20

6

6

94

1.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

88

41

20

20

6

6

93

2.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

74

39

20

18

5

6

88

3.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

58

42

16

12

5

4

79

5.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

81

29

16

14

4

0

63

6.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

69

36

10

8

0

0

54

7.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

56

31

6

8

0

0

45

8.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

59

37

2

4

0

0

43

9.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

85

33

2

8

0

0

43

10.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

99

47

12

18

2

4

83

4.

Úspešná/prijatá

Sikeres/felvett

 

 

 

                                                             Mgr. Zuzana Kontárová

                                                                                                                                                           riadite?ka školy/az iskola igazgatója