Oslávenci
20-02-2020

Dnes oslavuje meniny:

LĂ­via


K dnešným narodeninám
Vám prajeme
všetko najlepšie !

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej ?innosti za školský rok 2018/2019

 

Názov zákazky Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Dátum 10. 06. 2016
Forma obstarávania zákazka, ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná
Verejný obstarávate? Spojená škola s vyu?ovacím jazykom ma?arským    
Sídlo verejného obstarávate?a    Lichnerova 71, 903 01 Senec

 

progeCAD logo